ביטוח סיעודי

מדוע צריך ביטוח סיעודי פרטי?

מצב סיעודי הינו מצב בו אדם אינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מפעולות היומיום או שהוא זקוק להשגחה בשל מחלה כגון מחלת אלצהיימר. העלות החודשית לטיפול באדם במצב סיעודי נעה כיום בין 7,000 ש"ח לחודש, אם הינו בביתו ויכולה להגיע ל - 20,000 ש"ח לחודש אם הנו שוהה במוסד סיעודי. משך הזמן שאדם נמצא במצב סיעודי תלוי במספר גורמים, בין היתר במצב בריאותו ובטכנולוגיות רפואיות ויכול להגיע למספר שנים רב.

המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות הנם כיום הגופים העיקריים הנותנים סיוע ממשלתי לאדם שהינו במצב סיעודי ובתנאי שעבר מבחני תפקוד והכנסה.

נוכח המענה החלקי המאפשר סיוע של מטפל בשיעור של כשעתיים או לכל היותר שלוש שעות ביום וזאת רק למי שנמצא בביתו, גם זה מותנה ברמת הכנסה מסוימת, מגורים בקהילה, הניתן במדינת ישראל למימון אדם במצב סיעודי ,מציעות חברות הביטוח פוליסות לביטוח סיעודי, אשר מאפשרות לכל מבוטח לבחור את גובה התגמול החודשי שברצונו לקבל במצב סיעודי. יובהר, כי מצב סיעודי הנו בגדר קטסטרופה כלכלית ונפשית עבור המבוטח ובני משפחתו. לפיכך תחום זה הוא אחד התחומים שחיוני לרכוש עבורם הגנה פיננסית ראויה ובגיל מוקדם, כך שיצטברו זכויות למבוטח לטווח הארוך.

הביטוח הסיעודי שחברות הביטוח מספקות מורכב ברובו המכריע מביטוחים קבוצתיים הנמכרים לחברי קופות החולים. ביטוחים אלה מציעים מענה חלקי לצורך הסיעודי ויכולים להוות רובד בסיסי לכיסוי זה. בביטוחים אלה, אין ערך מסולק ואף אין צבירת זכויות למבוטח. תנאי הפוליסה אחידים (לרבות סכום הביטוח ותקופת תשלום תגמולי הביטוח) לכל חברי הקבוצה וחוזה הביטוח נערך לתקופות מוגבלות של מספר שנים, ולא לתקופה של כל חיי המבוטח. המשך הביטוח, בתום תקופת הביטוח לקבוצת המבוטחים, מותנה בחידוש ההסכם בין חברת הביטוח לבין בעל הפוליסה וקיימת אפשרות, במקרים שהביטוח מסתיים עבור המבוטח, לעבור לפוליסה אישית (פוליסת פרט), בתנאים דומים ובמחיר של פוליסת פרט ובלי הצהרת בריאות חדשה.

הפתרון
חברות הביטוח משווקות היום תכוניות לביטוח סיעודי טובות ומודרניות .
אך בכל אחת מהן ניתן למצוא פתרון הולם לצורך המיוחד של כל אדם. מתן מענה נכון לצרכיו של הפרט מותנים ביכולתו המקצועית ומומחיותו של סוכן הביטוח.
להלן מספר כללים ראשוניים המאפשרים לנו לבדוק את הפתרון הנדרש/המוצע לנו ומן הראוי להתמקד בנקודות העיקריות הבאות :

מועד הרכישה: רצוי לבצע את הביטוח מוקדם ככל האפשר שהרי בחלוף הזמן גילנו עולה (המחיר "קופץ") ובמקביל בריאותנו יורדת (לא בטוח שיסכימו לבטחנו או שידרשו תוספות כספיות ניכרות).

עלות הביטוח: אם גילנו מתחת לגיל 65 , רצוי מאד שלא להתפתות לקנות ביטוח ב"פרמיה משתנה" תעריף הקיים בחלק מחברות הביטוח שמשמעותו עלות חודשית נמוכה מאד היום שהופכת לבלתי אפשרית החל מגיל 65. כלומר יש לקנות רק ב"פרמיה קבועה" שהיא אמנם יותר גבוהה אך אינה משתנה עם עלית הגיל מה גם שצוברת "ערכי סילוק" דהיינו צבירת חסכון אשר במקרה של ביטול הפוליסה יהפכו לסכומי ביטוח ללא צורך בתשלום הפרמיה החודשית. תשומת הלב מופנית לכך שיש הבדלי מחיר בין החברות השונות.

תקופת הכיסוי הסיעודי: דהיינו במשך כמה חודשים תשלם חברת הביטוח את סכום הביטוח למבוטח עם הפיכתו לסיעודי. קיימות בשוק הביטוח מספר העיקריות שבהן הן אפשריות לפיצוי חודשי לתקופות של : 36 חודש, 60 חודש , או לכל החיים כלומר כל עוד המבוטח חי.

מקובל לחשוב שבמצב סיעודי תוחלת החיים קצרה ולכן די לקנות פוליסה עם 36 חודשי פיצוי. זו הנחה שגויה. תוחלת החיים היא פועל יוצא של סיבת המצב הסיעודי (מחלה פיזית או לא), בריאות האדם במשך חייו, גילו בעת הפיכתו לסיעודי .חולי אלצהיימר, למשל, יכולים לחיות שנים רבות אנשים צעירים שהפכו לסיעודיים גם הם יכולים להאריך חיים.

המסלול המומלץ הוא של "כל החיים" ובהעדר יכולת כספית לשלם בעד הביטוח, עדיף לצמצם את סכום הביטוח ולא להתפשר על המסלול. עם זאת בזהירות רבה בני 70 ומעלה יכולים לשקול לבטח עצמם במסלול של 60 חודשי פיצוי או 72 חודשים או 96 חודשים.

סכום הביטוח הרצוי: מהו סכום הביטוח הנדרש? רצוי פיצוי שנע בין ,5000 ₪ למי שבידיו מקורות נזילים ושוטפים של כסף כלומר פנסיה או רנטה קבועות שאינן נדרשות לנתמכים ובין 12,000 ₪ שיחד עם קצבת הזקנה יכולים להשלים את הנדרש לאשפוז במוסד סיעודי פרטי ברמה טובה והמכבדת את האדם ומשפחתו.

לתיאום פגישה וקבלת הצעה  ! לחצו כאן או חייגו : 03-6097575