ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, זאת השאלה.... אם כן מה עדיף?

בעבר ביטוחי המנהלים כללו שני מסלולים: ביטוח מנהלים במסלול הוני וביטוח מנהלים במסלול קצבתי. החל מינואר 2008 נכנס לתוקפו תיקון 3 לחוק קופות הגמל, אשר שינה באופן גורף את כל אפיקי הפנסיה למסלול קצבה. כפועל יוצא, כל ההפקדות החל מ-01/08 ואילך לפוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל אשר נפתחו במקור במסלול הוני, הן הפקדות למטרת קצבה.

לכן, כשאנו באים לבחון את ההבדלים בין פוליסות ביטוח מנהלים לבין קרנות פנסיה חדשות ההשוואה נעשית בין שני אפיקים אשר יספקו לנו פנסיה חודשית בגיל פרישה.
 
יתרונות ביטוח מנהלים על קרן פנסיה

ביטוח מנהלים עדיף על קרן פנסיה בהיבט מרכזי אחד ובולט והוא: הוודאות. ביטוח המנהלים הוא חוזה בין חברת הביטוח לבין המבוטח.
ברוב ביטוחי המנהלים קיימים מקדמי קצבה ידועים מראש  שלפיהם תחושב הקצבה בגיל פרישה. ברגע שקיימת הכנסה חודשית קבועה וידועה, ניתן לדעת מה יהיה הסכום שישולם כקצבה מדי חודש בהגיעכם לגיל פרישה.

חברת הביטוח מתחייבת לגובה הקצבה המחושבת כנגזרת ישירה מהשכר לאורך שנות החיסכון ומההפקדות החודשיות הנגזרות ממנה לביטוח המנהלים.

בשונה מביטוח מנהלים, קרן פנסיה מבוססת על תקנון הקרן  אשר יכול להשתנות עם הזמן, וכל שינוי שמתרחש חל על כל העמיתים בקרן. קרן הפנסיה תשלם קצבה חודשית אשר גובהה יכול להשתנות בהתאם לתוחלת החיים המשתנה של העמיתים. אם לדוגמה מבוטחים רבים החברים יחד עמכם בקרן הפנסיה נזקקים לקצבה, מעבר לצפי של הקרן, סכום הקצבה הממוצע ירד. הביטוח ההדדי הקיים בקרן הפנסיה יוצר מצב שבו גובה הפנסיה שתקבלו אינו תלוי אך ורק בגובה ההפקדות שתפקידו לקרן במהלך השנים אלא גם בקצבאות שתשלם הקרן ליתר העמיתים. 

אם כן, בהשוואה בין השניים, ביטוח מנהלים מעניק ודאות גבוהה יותר לגבי גובה הקצבה החודשית.


יתרון נוסף של ביטוח המנהלים הוא בכיסוי הביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה. לרוב, הכיסוי הקיים בפוליסת ביטוח מנהלים טוב יותר מהכיסוי שישנו בקרן פנסיה למקרים של נכות ואובדן כושר עבודה. עבור אדם צעיר אשר נפצע או חלה ונזקק לביטוח, יתרון זה משמעותי מאוד.

לסיכום, בעוד שביטוח מנהלים הוא חוזה מחייב,  תקנון קרן הפנסיה יכול להשתנות באופן חד צדדי. בנוסף ליתרון הקיים לכיסוי הביטוחי במקרה של נכות ואובדן כושר עבודה.
 
יתרונות קרן הפנסיה על ביטוח המנהלים

אחד היתרונות המרכזיים של קרן הפנסיה הוא בתשואה המובטחת על חלק מהחיסכון הצבור בקרן. בקרן פנסיה חדשה, 30% מהכספים מושקעים באג"ח מיועדות של הממשלה המבטיחות ריבית שנתית של 4.8% . הטבה זו ניתנת רק בקרן פנסיה והריבית נחשבת גבוהה באופן יחסי. אמנם יתר 70% מהכסף שתחסכו יושקעו באפיקים שונים על ידי קרן הפנסיה בדומה לביטוח מנהלים, אבל תדעו שלפחות אותם שלושים אחוזים בטוחים ולא ישתנו בהתאם לתנודות בשוק ההון.

יתרון נוסף הוא התשואה הכוללת. מעבר לאותם 30% מובטחים, בשנים האחרונות חלק מקרנות הפנסיה הראו תשואה כוללת עודפת על ביטוחי מנהלים. הדבר כמובן משתנה בין קרן לקרן ובין חברות הביטוח אך באופן כללי דווקא קרנות פנסיה הראו עדיפות על ביטוחי מנהלים.
 
יתרון מהותי נוסף של קרן הפנסיה הוא בדמי הניהול.

גם בגורם זה, בחירת קרן פנסיה עדיפה לרוב על ביטוח מנהלים. דמי הניהול נחלקים לשניים – דמי ניהול מהפרמיה החודשית השוטפת ודמי ניהול מהחיסכון המצטבר. בקרן פנסיה ניתן לגבות עד 6% מהפרמיה (הפקדות שוטפות בכל חודש) ועד 0.5% מהצבירה (סך ההפקדות שהיו בכל התקופות עד היום והצטברו לחיסכון). לעומת זאת בביטוח מנהלים ניתן לגבות עד 13% מההפקדות החודשיות ועד כאחוז מהצבירה, כמעט פי שניים. כמובן שניתן להתמקח עם קרן הפנסיה וגם עם חברת הביטוח כדי שהתנאים האישיים שלכם יוכלו להיות נמוכים מהעלויות המרביות. לאלו מכם העובדים בארגון גדול ובוודאי בגופים שלהם ועדי עובדים, כדאי לבדוק אילו תנאים יש לכם בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים.
לסיכום: קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? העיקר שתחסכו

כאשר אתם מתלבטים במה לבחור, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, עליכם לבדוק באופן פרטני מהם דמי הניהול שתוכלו להשיג בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים.
שיקלו את רמת המוכנות שלכם לחלוק סיכון עם שאר מבוטחי הקרן או להעדיף ודאות גם במחיר תשואה נמוכה יותר בביטוח מנהלים.

לעיתים הפתרון המיטבי שניתן להציע הוא שילוב בין השניים. מומלץ לקבל את ההחלטה לאחר בחינת הנתונים האישיים של הלקוח והתאמת אפיק הפנסיוני הולם.

לתיאום פגישה וקבלת הצעה  ! לחצו כאן או חייגו : 03-6097575