ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה ?
        
ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להגן עלינו מפני הסכנות הכרוכות במקרה של איבוד היכולת לעבוד באופן מלא או חלקי כתוצאה מתאונה או מחלה. כל שכן נכון הוא הדבר, כאשר בפרנסתנו תלויים יקירינו.
איבוד הכושר לעבוד שונה מביטוח לביטוח ותלוי בהגדרתו בפוליסה. חברות הביטוח משווקות ביטוחי אובדן כושר עבודה רבים כאשר לכל אחד מהם תנאים שונים. כך למשל תקופת הביטוח, תקופת ההמתנה לתשלום תגמולי הביטוח, הגדרת מקרה הביטוח (אי כושר עבודה מלא או חלקי) ועוד מונחים שונים מפוליסה לפוליסה. בעת רכישת פוליסה יש לבחון היטב את הגדרת אובדן כושר העבודה ולהתאים אותה לפי מאפייני העיסוק של הלקוח. להלן הגדרות עיקריות.
הגדרות עיקריות לאובדן כושר עבודה:

1. אובדן כושר עבודה לכל עבודה שהיא אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא. זוהי ההגדרה הבסיסית ביותר.

2. אובדן כושר עבודה לעיסוק הולם אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

3. אובדן כושר עבודה לעיסוק ספציפי אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בעיסוק שבו עסק ב - 5 השנים האחרונות (או העיסוק האחרון בו עסק): כיסוי זה מתייחס לעבודתו הספציפית של המבוטח ונמכר למקצועות מסוימים בלבד.


ביטוח אובדן כושר עבודה   - הצעה ייחודית   לעיסוקים נבחרים באמצעות קרדיו ביט

 

·        פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה מותאם לעיסוקך  עד  גיל  67/65

·        כיסוי מקיף – החל מאובדן כושר עבודה של 25%, כלומר יינתן פיצוי גם אם איבדת רק רבע מיכולת העבודה

·        כיסוי במקרה של שמירת היריון

·        במקרה של אשפוז – תשלום כבר החל מהיום השני

·        תוספת של 50% לפיצוי החודשי למשך שנה למי שמוגדר סיעודי

·        הפיצוי לא מתקזז עם תשלומי ביטוח לאומי

·        הפרמיה מוכרת במלואה לצורכי מס

·        הנחה מיוחדת   לאורך כל תקופת הביטוח


לתיאום פגישה וקבלת הצעה  ! לחצו כאן או חייגו : 03-6097575