ביטוח חיים

חשיבות ביטוח החיים

מות מבוטח במיוחד באם הוא המפרנס העיקרי במשפחה יכול לגרום זעזוע העלול להביא להידרדרות כלכלית מהירה של משפחה, במקרה טראגי שכזה הזעזוע הרגשי קשה גם כך וכדאי לא להעמיס דאגות כלכליות נוספות.

במקרים רבים נערכים ביטוחי חיים להבטיח הלוואות גדולות, משכנתאות או השקעות בחברות בהם קיים אדם אחד בו מרוכז ידע מהותי וחיוני להמשכיות העסק-ביטוח אנשי מפתח .כנ"ל כאשר קיים עסק ובו שותפים ,ביטוח שותפים נועד להבטיח שהשותפים הנותרים יוכלו להמשיך את העסק וכדי לשלם ליורשים את חלקו בעסק של הנפטר.

כמה ביטוח חיים צריך?

כדי לבחון מה גובה ביטוח החיים שיש לרכוש חשוב לבדוק את המשתנים הבאים האם אתה רווק נשוי ומה מספר הילדים והגילאים שלהם.
מטרת הביטוח הינה להבטיח תקבול חד פעמי או קצבה חודשית או שילוב של שניהם למקרה מותו של אדם, התקבול הזה מיועד למוטבים המופיעים בפוליסה ובדרך כלל מדובר בקרובים בדרגה ראשונה של המבוטח .
השאלה מה גובה ביטוח החיים שצריך לרכוש, צריכה להיות מלווה בשאלה מקדימה, מה הנזק הכלכלי למשפחתו הקרובה של המבוטח שייגרם במקרה מותו, לעיתים קשה מאוד להתנתק מהנזק הרגשי, מהצער והיגון המלווים למאורע טרגי של מות בן משפחה אבל אין להתעלם מהעובדה ש'זה' עלול לקרות וכשזה קורה ההשלכות הפיננסיות הן לעיתים הרות אסון.

מומלץ לעשות חישוב של הוצאות החזקת הבית והוצאות גידול הילדים לתקופה של עד היותם בוגרים. יש לקחת בחשבון מהן ההכנסות הנוספות הצפויות לדוגמא מקרן פנסיה או ביטוח המנהלים.
כיום לרב האוכלוסייה קיימים ביטוחי חיים למקרה של פטירה, שאינם נותנים הגנה מספקת למשפחה ומעניקים למשפחת הנפטר סכום חד פעמי בלבד , סכום זה עומד בממוצע על כ- 500 אלף שקלים, שאינו מספק את צורך המשפחה בתחליף הכנסה שאבדה.


ביטוח חיים (ריסק) למשכנתא
המטרה של רכישת ביטוח חיים למשכנתא היא שבמקרה של חו"ח פטירה של אחד מהלווים המשכנתא תסולק על ידי הפוליסה. בכדי לקבל משכנתא, הבנק ידרוש מכם להיות מבוטחים בביטוח חיים.
סכום הביטוח שישולם לבנק יהיה שווה ליתרת ההלוואה ביום פטירת
המבוטח.


ביטוח חיים (ריסק) לשותפים
ביטוח ריסק שותפים הוא למעשה ביטוח חיים המבטח את חייו של כל אחד מהשותפים בסכום שווה ערך לחלקו בשותפות, או בסכום שנקבע בהסכם שותפים כחלקם של יורשיו במקרה של מות אחד השותפים.
בכדי למנוע תרחישים שונים עקב מות שותף , העלולים להביא לקיצה של השותפות או למנוע כניסת יורשים לשותפות כאשר אלו אינם מתאימים.

הסכם שותפים
לפני הסדרת ביטוח ריסק שותפים, יש לערוך הסכם שותפים המתייחס לערכה של השותפות כולה וחלקו של כל אחד מהשותפים בה שכולל את הסעיפים הבאים:
• סכום הביטוח לו יהיו זכאים יורשי השותף שנפטר
• הסכמת השותפים כי זכותו של כל שותף מוגבלת לתקופת חייו בלבד ובמקרה של מותו יפקעו כל זכויותיו של השותף שנפטר (מלבד קבלת סכום ביטוח החיים) והשותפות תמשיך כעסקם של השותפים האחרים.
• ליורשי הנפטר ו/או מנהל העיזבון ו/או מבצעי הצוואה לא תהיה שום תביעה כנגד השותף הנותר בחיים או כנגד החברה.
• ההסכם חייב להיות מגובה משפטית כלומר על ידי עורך דין הבקיא בנושא ועל ידי רואה חשבון של החברה או השותפות.

לתיאום פגישה וקבלת הצעה ! לחצו כאן או חייגו : 03-6097575